ชัดไหม ศ.(พิเศษ) จำนงค์ ทองประเสริฐ? ราชบัณฑิตชี้กรณีธรรมกาย ไม่เข้าข่ายรับของโจร : กรณีธรรมกายศาสตราจารย์พิเศษ จำนงค์ ทองประเสริฐ


บทสัมภาษณ์สั้นๆ จากราชบัณฑิตผู้ได้รับ
การขนานนามว่าเป็น

"บิดาสายตรรกแห่งชาติ"

ได้แสดงความคิดเห็นกรณีวัดพระธรรมกาย
ที่กำลังถูก DSI ตั้งข้อหาว่าพระธัมมชโย
รับของโจร กรณีธรรมกายนี้ถือได้ว่า
เป็นกรณีศึกษาที่หลายฝ่ายเกรงว่าจะ
กลายเป็นการสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้
การคณะสงฆ์จนนำมาสู่การล้างบาง
พระพุทธศาสนาอย่างแยบยลในยุคนี้.?

มีเสียงวิพากย์วิจารณ์เกิดขึ้นในวงกว้าง
จากกูรูหลากหลายวงการ.!

โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการวิพากย์นั้น
เป็นของนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับสายศาสนาแล้ว เสียงนั้น..
ย่อมไม่ใช่เสียงกระซิบอย่างแน่นอน?

ศาสตราจารย์พิเศษจำนงค์ 

ชี้กรณีวัดพระธรรมกาย!


ธรรมกายนี่นะ ที่ถูกเพ่งเล็งมาก
เพราะว่าวัดนี้มีสาขาทั่วประเทศ
และต่างประเทศเยอะนะ!

และข้อสำคัญก็คือไม่มีที่ไหน
ทำได้เหมือนธรรมกาย !
โดยเฉพาะการสร้างนิสิตนักศึกษา
อะไรต่างๆ ..

มีระเบียบที่สุดในประเทศไทย
ไม่มีวัดไหนทำได้เหมือน.!ก็เขามาฟ้องร้อง เขาก็ว่าอย่างนี้ 

แต่คราวนี้ผู้รับ เราไม่ทราบว่า 
รับของโจรมา เพราะฉะนั้น..
ผมก็ไม่ถือว่าท่านไปรับของโจร
นอกจากเราไปรู้ว่าเขาไปลักขโมยมา
คือถ้าเรารู้ว่า..เขาไปลักขโมยมา
แล้วรับ..อันนั้นถือเป็นอาบัติ !

แต่อันนี้..ในแง่นี้ไม่เป็นครับ !
แล้วคนฐานะอย่างนี้จะไปคิด
ได้ยังไงว่าเขาไปขโมยมา
ก็ตำแหน่งเขาก็น่าเชื่อถือได้ 
ก็พระท่านจะรู้ได้ยังไง ?

ว่าไปเอาเงินของใครมา ก็พระท่านไม่รู้
นั่นมันก็ผิดเฉพาะคนที่เอามถวาย! 


แต่พระท่านไม่ผิดหรอก

จะไปต้องอาบัติยังไงล่ะ ?


ก็ผมไม่รู้.. รับด้วยจิตที่เป็นสุจริต
เป็นอจิตตกะ เรื่องวินัยของพระเป็น
สจิตตกะ หรือ อจิตตกะ 
ถ้าเรารู้ก็เป็นก็สจิตตกะ 
ถ้าเราไม่รู้ก็เป็นอจิตตกะ
เป็นอจิตตกะก็ไม่ถือว่ามีความผิดอะไร

อย่างจะเอามาถวายผมสัก 5 ล้าน
ถ้าผมถามนี่แสดงว่าผมไม่เชื่อเครดิต
หรือดูถูกดูหมิ่นด้วยซ้ำไป ?

อทินาทาน คือ ถือเอาของที่เจ้าของ
เขาไม่ได้ให้ อันนี้พระท่านถืออันที่เขาให้ 
แต่ที่เขาได้มาน่ะสุจริต หรือทุจริต 
เราไม่ทราบ เพราะฉะนั้นปัญหานี้
ผมว่ามันตกไปหมดละ !

ก็เขาบอกว่า

ไปรับของโจรใช่ไหม?


แต่ที่ท่านได้มานี่ ท่านก็ไม่คิดว่า
เป็นของโจร ใช่ไหม ? 

คราวนี้เมื่อเขาทักท้วงมาก็เพื่อที่
จะตัดปัญหาก็เอาคืนไป "

  
Click ≥ ที่ภาพเพื่อรับชมวีดีโอ


ศาสตราจารย์พิเศษ
จำนงค์ ทองประเสริฐ
ราชบัณฑิต สาขาตรรกศาสตร์
ประจำราชบัญฑิตยสถาน
ที่ปรึกษาอธิการบดี มจร.
อุปนายกมหาวิทยาลัย
พระพุทธศาสนาแห่งโลก


ศาสตราจารย์พิเศษ จำนงค์ ทองประเสริฐ
ครุฐานียบุคคลของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

ท่านคือบุคคลระดับตำนาน!

อาจารย์จำนงค์เคยบวชเรียนจนจบ
เปรียญธรรม 9 ประโยค ในปี 2496
ในปีต่อมาก็สำเร็จการศึกษาปริญญา
พุทธศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 1 (พ.ศ.2497)
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ หรือ มจร.
จากนั้นอาจารย์ได้รับทุนมูลนิธีเอเชีย
ไปศึกษาต่อที่ Yale University

สถาบันแถวหน้าของอเมริกา
จะเป็นรองก็แต่ฮาร์วาร์ดและ
พรินซ์ตัน ท่านใช้เวลาเรียน
อยู่เพียงปีครึ่งก็คว้าปริญญา
มาได้สำเร็จถือเป็นพระสงฆ์ไทย
องค์แรกที่มาเรียนจบจากอเมริกา 
(ขณะนั้นยังไม่ได้ลาสิกขา)

จากนั้นจึงเดินทางกลับมาที่เมืองไทย 
เพื่อรวมทีมบริหารยกระดับคุณภาพ 
การศึกษาสงฆ์ให้แข็งแกร่ง ท่านเป็นทั้ง
อาจารย์ และเป็นบุคคลสำคัญที่ได้สร้าง
คุณูปการมากมายให้กับมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.)
ความสามารถอันเอกอุอีกด้านหนึ่ง
ของอาจารย์จำนงค์ คือด้านภาษาไทย 

จนกล่าวได้ว่าพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถานที่เราท่าน
ได้ใช้เป็นคู่มือในการศึกษาภาษาไทย
มีอาจารย์จำนงค์ ทองประเสริฐ
ดูแลแก้ไขมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507

จากความรู้ความสามารถชั้นยอดของ
อาจารย์จำนงค์ได้สร้างคุณประโยชน์
ใหญ่หลวงต่อพระพุทธศาสนา
และประเทศชาติ อย่างมากมาย
ท่านจึงได้รับการยอมรับว่า
เป็นบุคคลในตำนาน ทั้งยังได้รับการ
ยกย่องให้เป็น

"บิดาตรรกวิทยาแหงประเทศไทย"

ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการหาเหตุผล
ในแผ่นดินนี้ มีน้อยคนที่จะศึกษาสำเร็จ
และสอนคนอื่นได้


เรียบเรียงโดย คนธรรมรำพัน

ติดตามบทความพิเศษ

พร้อมภาพ และเสียง

ศ.(พิเศษ) จำนงค์ ทองประเสริฐ

Click > เจ้าคุณเบอร์ลินถาม ? 
ราชบัณฑิตกับอันธพาล จะเชื่อใครดีกรณีธรรมกาย


ขอคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
www.alittlebuddha.com,  Google.com
Previous
Next Post »

Disqus Shortname

Comments system