หลวงพ่อธัมมชโย วัดพระธรรมกาย ทั่วโลกยกย่อง บนหน้าหนังสือพิมพ์ มติชน/ประชาชื่น/ข่าวสด

หลวงพ่อธัมมชโย วัดพระธรรมกาย ทั่วโลกยกย่อง บนหนัาหนังสือพิมพ์ 6 พฤษภาคม 2559 

ฉบับแรก มติชน

ข่าวหลวงพ่อธัมมชโย วัดพระธรรมกาย

ทั่วโลกยกย่องหลวงพ่อธัมมชโย
เผยแผ่พุทธธรรม "สร้างสันติภาพโลก"

ฉบับที่ 2 ข่าวสด

ข่าวหลวงพ่อธัมมชโย วัดพระธรรมกาย

ทั่วโลกถวายรางวัลยกย่องหลวงพ่อธัมมชโย
ผลงานเผยแผ่พุทธธรรมสร้างสันติภาพโลก

ฉบับที่ 3 ประชาชื่น

"22 เมษายน Earth Day" รวมใจชาวพุทธทั่วโลก
ปลื้ม 97 รางวัลผลงานสร้างสันติภาพโลกด้วยสมาธิ

เห็นได้ว่าหลวงพ่อธัมมชโย เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย อุปสมบทมา ๔๗ พรรษา ทำความดีมาทั้งชีวิต จนเป็นที่ประจักษ์แก่โลกอย่างแท้จริง! 

Previous
Next Post »

Disqus Shortname

Comments system