ธรรมกาย : #1 ประทับใจอะไรในวัดพระธรรมกาย โดย พระณัฐพงศ์/หิรัญญา/สุปราณี/โอบเอื้อ

วัดพระธรรมกาย กับความประทับใจจาก 4 ท่าน 

1. พระณัฐพงศ์ ขนฺติธโร 

ก่อนที่จะบวช เป็นคนที่ไม่มีศีล ติดอบายมุขต่างๆ ทำความเดือดร้อนให้พ่อกับแม่อยู่เป็นประจำ และไม่เคยมีความศรัทธาในพระสงฆ์ ไม่เคยศรัทธาในวัดพระธรรมกายเพราะในชีวิตได้ยินแต่ข่าวพระ ข่าววัดพระธรรมกาย เสียๆมาตลอด แต่ชีวิตกลับเปลี่ยนไปเมื่อมาได้บวชเป็นพระ แล้วมาฝึกฝนอบรมที่วัดพระธรรมกาย 

รู้สึกรักและศรัทธาในพระภิกษุ และวัดพระธรรมกาย มากขึ้น ยิ่งมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย ท่านเป็นต้นแบบ ในการสร้างบารมี และได้สอนให้ทุกคนสร้างบารมีแบบเอาชีวิตเป็นเดิมพัน อาตมาเองเคยทำสิ่งที่ไม่ดีโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันมาแล้ว ก็เลยอยากทำความดี อยากสร้างบารมีเอาชีวิตเป็นเดิมพันบ้างตามรอยครูบาอาจารย์ จึงตัดสินใจบวชสร้างบารมีมา 6 พรรษา แล้ว ให้ได้บุญด้วยกันทุกท่านน่ะ เจริญพร


วัดธรรมกายกับความประทับใจ

2. หิรัญญา โสรัตน์

แต่ก่อนไม่เคยชอบวัดพระธรรมกายเลยเพราะฟังแต่ข่าวที่เขาด่าว่าวัดอย่างนั้นอย่างนี้พอดีได้รู้จักกับกัลยาณมิตรท่านหนึ่งเขาเป็นอุบาสกช่วยงานวัดที่สาขาเบลเยี่ยม เขาได้ชวนให้มาวัดพระธรรมกาย ก็เลยลองเข้ามาดู

ตอนแรกก็ตั้งใจจะมาจับผิดแต่พอมาแล้วได้ศึกษาเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตได้ปฏิบัติธรรมได้ฟังคำสอนของหลวงพ่อธัมมชโยได้รู้จักวัฒนธรรมชาวพุทธที่แท้จริงเป็นอย่างไร เพราะวัดธรรมกายสอนให้รู้จักรักการสั่งสมบุญ


วัดธรรมกายกับความประทับใจ

3. สุปราณี พลราษฎร์


มาวัดพระธรรมกายครั้งแรก เป็นวันมาฆบูชา ปี 2528 ช่วงนั้นยังจัดงานที่หน้าโบสถ์ ช่วงเย็นจุดมาฆะประทีป มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย พระเทพญาณมหามุนี นำนั่งสมาธิ ผลจากการปฏิบัติธรรมได้รับความสงบ ทั้งร่างกาย และจิตใจ มีความสุข ความบริสุทธิ์ เกิดขึ้นกับตัวเรา 

ตั้งแต่นั้นมา ก็เข้าวัดธรรมกายมาปฏิบัติธรรมเรื่อยมา จนปี 2530 จึงได้เข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่วัดเขตใน และตั้งใจฝึกฝนตนเอง หล่อหลอมตนเอง ตามคำสอนของพระเดชพระคุณ พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) โดยไม่มีข้ออ้าง ข้อแม้ และเงื่อนไข จนได้พบกับความสุข และความสำเร็จ ตามที่เราปรารถนาค่ะ


วัดธรรมกายกับความประทับใจ

4. โอบเอื้อ เลิศจันทร์เพ็ญ

รู้จักวัดพระธรรมกาย มา 20 กว่าปี เห็นชนชาววัดพระธรรมกาย โดยการนำของหลวงพ่อธัมมชโย ตั้งหน้าตั้งตาทำแต่สิ่งดีๆ ให้สังคม ให้กับพระพุทธศาสนา สอนให้ทุกคนเป็นคนดี จนมีคนดีเพิ่มขึ้นมากมาย ทุกวัน ๆ 

สิ่งที่ทำทั้งหมดมองให้ลึกๆ ล้วนต้องใช้ทั้งกำลังกาย กำลังใจ กำลังปัจจัย และสติปัญญา เห็นความอดทน อดกลั้น ความเข้มแข็ง ความทุ่มเทเสียสละ อย่างต่อเนื่อง ยาวนานอย่างนี้ ถ้าไม่ใช่คนดีจริง ทำได้ยากมากๆ วัดดีๆ พระดี ๆ คนดีๆ อย่างนี้ ทำให้รู้สึกรักวัดธรรมกาย และศรัทธามากค่ะ

วัดธรรมกายกับความประทับใจ

และนี่คือความประทับใจ และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของทั้ง 4 ท่านหลังได้รู้จักและเข้าวัดธรรมกาย
Previous
Next Post »

Disqus Shortname

Comments system