ธรรมกาย : #8 ประทับใจอะไรในวัดพระธรรมกาย โดย พระบุญช่วย/กฤษณ์/ณัฐกฤตา

วัดพระธรรมกาย หลวงพ่อธัมมชโย กับความประทับใจจากอีก 3 ท่าน 

24.พระบุญช่วย จนฺโทภาโส

ตั้งแต่ก่อนเข้าวัดธรรมกาย และรู้จักหลวงพ่อธัมมชโยแล้ว สิ่งหนึ่งที่เป็นหลักใจของอาตมาก็คือ ความจริง เพราะเวลาเราเจอปัญหา คำตอบที่ดีที่สุดที่เราเข้าใจและยอมรับได้ คือ ต้องเป็นความจริงเท่านั้น 

ที่วัดพระธรรมกายนี้มีความจริงที่เป็นความรู้และเป็นคำตอบมากมาย ทั้งคำถามทางโลกของสังคมที่ยังคงสงสัย และคำถามทางธรรมของความทุกข์ ที่เราอยากพ้น ๑๖ พรรษาแล้ว ที่อาตมาตัดสินใจบวชที่วัดพระธรรมกาย ทุกคำถามที่เกิดขึ้น ที่นี่มีคำตอบที่เป็นความจริงให้แก่อาตมาเสมอ


วัดธรรมกายกับความประทับใจ

25.กฤษณ์ พญาวราปัญ

ผมเพิ่งเข้าวัดธรรมกายได้เพียง 2 ปี ก่อนหน้านี้ก็ตามกระแส ก่นด่าว่า วัดนี้ไม่ดี พอได้รับโอกาสเข้ามาบวช ได้เห็นอะไรในวัด ได้ชัดเจนและเข้าใจ ผมได้เปลี่ยนแปลงตัวเอง จัดการกับกระบวนการทางความคิดเสียใหม่ 

ฝึกการเป็นผู้ให้ รักความสะอาด ความมีระเบียบ วางใจไม่ตื่นตระหนก ชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น วัดพระธรรมกายรวมถึงบุคลากรทุกฝ่ายในวัดพระธรรมกาย ช่วยกลั่นกรองใจผมให้ดีขึ้นโดยการเป็นตัวอย่างให้ผมทำตาม และผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีครับ ผมรักหมู่คณะ หลวงพ่อธัมมชโยและวัดพระธรรมกายครับ


วัดธรรมกายกับความประทับใจ

26.ณัฐกฤตา สายวัน

จากเดิมที่เคยแอนตี้วัดธรรมกายที่สุด คอยจับผิดวัด พอต้นปี พ.ศ.๒๕๕๔ มีโอกาสเข้าวัด วันแรกที่เข้ามาสัมผัส ความรู้สึกคือมันตรงข้ามกับที่คิดไว้ไปหมด ปลื้มจนน้ำตาไหล สิ่งที่ได้พบเจอมีแต่สิ่งดีงาม ทำให้คิดสอนตนเองได้ มีพลังใจที่เข้มแข็ง ดำเนินชีวิตไม่ประมาท รู้แล้วว่าเกิดมาทำไม มีแต่ความปลื้ม 

รักวัดพระธรรมกายและหลวงพ่อธัมมชโย เพราะการเข้าวัดปฏิบัติธรรมทำให้ชีวิตเปลี่ยนไป ได้พบครูบาอาจารย์ที่ดีอย่างนี้แล้ว ชาตินี้ไม่เสียชาติเกิด วัดธรรมกายสะอาดเป็นระเบียบ ผู้คนสุภาพอ่อนโยน ยิ้มแย้มแจ่มใส ที่สำคัญคือเน้นการนั่งสมาธิ


วัดธรรมกายกับความประทับใจ
อีก 3 เสียงประสานความประทับใจ และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของทั้ง 3 ท่านหลังได้รู้จักหลวงพ่อธัมมชโย และได้เข้าวัดธรรมกาย
Previous
Next Post »

Disqus Shortname

Comments system