วัดพระธรรมกาย ผลงานตลอดระยะเวลา 45 ปี โครงการด้านการคณะสงฆ์

ผลงานของวัดพระธรรมกายตลอดระยะเวลา 45 ปี 
โครงการด้านการคณะสงฆ์ 

@@@ โครงการเจริญพุทธมนต์ 5 ธันวามหาราช จัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ.2546 ล่าสุดเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2556 (จัดขึ้นเป็นปีที่ 15)@@@ โครงการมุทิตาสักการะพระภิกษุ – สามเณรเปรียญธรรม 9 ประโยค เริ่มปี พ.ศ.2530 จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในช่วงเดือนสิงหาคม นับถึงปี พ.ศ.2556 เป็นครั้งที่ 26 โดยมีพระเปรียญธรรม 9 ประโยค ร่วมรับถวายมุทิตา จำนวน 1,132 รูป รวมมอบทุนการศึกษากว่า 7,924,000 บาท@@@ โครงการถวายทุนการศึกษาแก่สำนักเรียนบาลีทั่วประเทศ เริ่มครั้งแรกในปี พ.ศ.2546 นับถึงปี พ.ศ.2556 เป็นครั้งที่ 10 โดยมอบทุนการศึกษาแก่สำนักเรียนที่สอบได้คะแนนสูงสุดในแต่ละประเภท รวมมอบทุนการศึกษา ปีละกว่า 4,000,000 บาท

@@@ โครงการมอบทุนการศึกษาสำหรับพระภิกษุ – สามเณร ตั้งแต่ปี พ.ศ.2534 ถึงปัจจุบัน มีผู้รับทุนไปแล้วกว่า 100,000 รูป

@@@ โครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก สำหรับบรรพชิต (World – PEC for Monk) จัดสอบครั้งแรกในวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2552 มีพระสงฆ์เข้าสอบจำนวน 48,060 รูป และถวายรางวัลเพื่อนำไปพัฒนางานเผยแผ่พระพุทธศาสนากว่า 15 ล้านบาท

@@@ โครงการทอดผ้าป่าช่วยเหลือวัดประสบอุทกภัย
โครงการทอดผ้าป่าช่วยเหลือวัดประสบอุทกภัย ในปี พ.ศ. 2549 ถึง 2552 ช่วย 3,000 วัด ใน
16 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี ปทุมธานี อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
สุพรรณบุรี นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ นครปฐม ลพบุรี สระบุรี และมอบ
เครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนผู้ประสบภัย รวมมูลค่า 16 ล้านบาท

@@@ โครงการตอบปัญหาทางก้าวหน้าพระแท้ ครั้งที่ 1 วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2542 และครั้งที่ 2 วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2544 มีพระภิกษุร่วมเข้าสอบ รวมจำนวนกว่า 200,000 รูป

@@@ โครงการถวายมหาสังฆทานแด่วัดต่างๆทั่วประเทศ เริ่มครั้งแรกในปี พ.ศ.2545 เริ่มต้นจากจำนวน 1,000 วัด แล้วเพิ่มขึ้นเป็น 2,000 วัด, 3,000 วัด, 5,000 วัด, 10,000 วัด, 20,000 วัด และ 30,000 วัด ทั่วประเทศ เป็นลำดับ และจัดอย่างตลอดต่อเนื่องในวันที่ 22 เมษายน ของทุกปี (นับถึงปี พ.ศ.2556 รวม 11ปี)@@@ โครงการถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด
โครงการถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด และทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ในเหตุการณ์
ความไม่สงบ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (เดิม 266 วัด ปรับเป็น 286 วัดในปี พ.ศ. 2554 และปรับ
เป็น 323 วัดในปี พ.ศ. 2555) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังใจและช่วยเหลือพระภิกษุสามเณร ทหาร
ตำรวจ ครูอาจารย์ และชาวบ้าน เริ่มเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2548 โดยจัดขึ้นทุกเดือนหมุนเวียนใน
5 พื้นที่ ได้แก่ สงขลา หาดใหญ่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส จัดล่าสุดเมื่อวันที่ 31 มีนาคม
พ.ศ. 2557 เป็นปีที่ 10 ครั้งที่ 100 ณ วัดพุทธภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา รวมถวายทั้งโครงการกว่า
300 ล้านบาท


@@@ โครงการอบรมสัมมนาพระกัลยาณมิตร เริ่มปี พ.ศ.2543 จนถึง 25 มีนาคม พ.ศ.2552 มีพระภิกษุจากทั่วประเทศผ่านการอบรมแล้ว 80 รุ่น เป็นจำนวน 10,278 รูป

@@@ โครงการถ่ายทอดสดประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง
ผ่านเครือข่าย DMC  เริ่มปี พ.ศ. 2548 และจัดต่อเนื่องมาจนปัจจุบันเป็นปีที่ 10

@@@ โครงการธุดงค์ธรรมชัย เพื่อการฟื้นฟูวัดร้างให้เป็นวัดรุ่ง
เริ่ม พ.ศ. 2553 เพื่อเปิดโอกาสให้เหล่าพุทธบุตรจากโครงการอุปสมบทหมู่ในแต่ละโครงการได้ออกเดินธุดงค์เพื่อบำเพ็ญสมณธรรม ฝึกตนทนหิวบำเพ็ญตบะ ทำหน้าที่พระแท้ และหาประสบการณ์จริง จากการธุดงค์ ตอกยำให้ซาบซึ้งถึงชีวิตของความเป็นพระ ผู้อยู่ง่าย กินง่าย ได้เห็นสภาพวัดร้าง

Previous
Next Post »

Disqus Shortname

Comments system